Saya suka blog ini

Khamis, September 28, 2006

Tema : Haiwan Di Air

Bahasa Melayu

Mendengar dan menyatakan perkataan yang mengandungi awalan yang sama. Cth. Kuda laut –kura-kura , paus-pari
Menjawab soalan secara kreatif
Murid membaca berpasangan atau kumpulan kecil.
Menekap nombor,menggunting gambar dan menulis nombor mengikut bilangan.
Mengandingkan huruf vokal dan konsonan untuk membentuk sukukata.
Mencantum kad sukukata menjadi perkataan berdasarkan gambar.

Bahasa Inggeris

Teacher gives instruction and children carry them out.
Read story about animal in water.
Labeling and read aloud. e.g fish, crab.
Write the name of the picture

Pendidikan Islam

Bercerita tentang Nabi Yunus ditelan ikan

Pendidikan Moral
Membersihkan akuarium


Perkembangan Sosio Emosi

Membersih dan menukar air di dalam akuarium

Perkembangan Estetika dan Daya Kreativiti
Membuat mobile ikan daripada reben
Membuat pergerakan kreatif sambil menyanyi dengan iringan muzik.
Membuat atau mencantum gambar suai pasang haiwan di air

Perkembangan Kognitif
Meramal apa yang berlaku.Contoh: Ikan dalam air,ikan tanpa air, bulu burung- timbul/tenggelam, basah/kering

Perkembangan Fizikal
Meniru pergerakan ikan
Permainan dart haiwan di air
Membaling dart ke arah haiwan pilihan.

0 ulasan: