Saya suka blog ini

Rabu, September 06, 2006

Pengurusan Ruang Pengajaran Dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan Kurikulum Prasekolah, murid memerlukan ruang yang mencukupi untuk bergerak bebas dan berinteraksi dengan bahan yang disediakan. Ruang pembelajaran melibatkan ruang luar dan dalam kelas dan ruang penyediaan makanan.

Ruang Dalam Kelas
Ruang ini boleh digunakan untuk :
 1. Aktiviti kumpulan dan individu;
 2. Aktiviti pembelajaran berasaskan komonen-komponen;
 3. Menempatkan alatan mainan, bahan rujukan dan bahan bacaan; dan
 4. Menyimpan barang.
Aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti :
 1. Bercerita
 2. Perbualan pagi (Circle time)
 3. Menyanyi
 4. Bergerak mengikut muzik
 5. Berlakon
 6. Aktiviti seni
Ruang Luar Kelas
Ruang ini boleh digunakan untuk :
 1. Aktiviti untuk bergeak bebas;
 2. Aktiviti bekerja secara individu dan kumpulan; dan
 3. Menempatkan alat permainan luar seperti buaian, papangelongsor dan terowong.
Aktiviti yang boleh dijalankan, contoh :
 1. Permainan pasir;
 2. Permainan air;
 3. Aktiviti manipulatif seperti pertukangan;
 4. Memerhati dan membuat percubaan; dan
 5. Lawatan persekitaran.
Ruang Penyediaan Makanan
Ruang ini boleh digunakan untuk:
 1. Menyediakan makanan;
 2. Memberi murid pengalaman seperti menghidang makanan dan mengemas tempat makan; dan
 3. Melatih menjaga kebersihan dan keselamatan.
Aktiviti yang boleh dijalankan, seperti:
 1. Mendedahkan pengalaman memasak dan menghidang makanan serta minuman;
 2. Mengamalkan adab sebelum, semasa dan selepas makan; dan
 3. Mengamalkan nilai murni seperti bersih, jimat dan sopan santun.

0 ulasan: