Saya suka blog ini

Selasa, September 05, 2006

Objektif Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Prasekolah membolehkan murid:
  • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi
  • warganegara yang patriotik;
  • Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi;
  • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
  • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
  • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian;
  • Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah;
  • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;
  • Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik; dan
  • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
Aktiviti menggunting dapat meningkatkan penguasaan motor halus

0 ulasan: