Saya suka blog ini

Ahad, Mei 24, 2009

Perbendaharaan Kata

Perbendaharaan kata merujuk kepada:

  • perkataan yang kita mesti tahu untuk berkomunikasi secara efektif.
  • Oral Vocabulary merujuk kepada perkataan-perkataan yang digunakan di dalam perbualan atau memahaminya semasa mendengar.
  • Reading Vocabulary merujuk kepada perkataan yang kita kenal atau tahu atau kita gunakan di dalam penulisan dan pembacaan

Perbendaharaan kata penting kerana

  • pembaca awal perlu menggunakan oral vocabulary untuk memahami perkataan yang mereka lihat atau baca.
  • pembaca mesti tahu makna perkataan sebelum mereka faham keseluruhan bahan yang sedang mereka baca.

Perbendaharaan kata boleh dibina secara

  • tidak langsung, apabila kanak-kanak gunakan di dalam perbualan seharian, mendengar orang dewasa membaca untuk mereka dan membaca sendiri secara extensive.
  • langsung, bila kanak-kanak diajar secara eksplisit makna setiap perkataan dan melalui strategi pembelajaran mengenal perkataan. Misalnya memahami maksud perkataan seerti dan berlawan atau menamakan benda-benda yang ada di sekeliling mereka.

0 ulasan: