Saya suka blog ini

Sabtu, Disember 02, 2006

Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan

Surat Pekeliling Iktisas Bil.12/2000
Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan


Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menggalakkan guru-gur melaksanakan program lawatan yang berunsur pendidikan bagai murid-murid. Program-program seperti ini mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Di samping dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Ia juga akan memberi pendedahan sebenar kepada murid mengenai suasana atau keadaan sebenar di sekeliling mereka. Namun begitu lawatan-lawatan yang diadakan pada masa cuti persekolah adalah tidak mencukupi untuk membolehkan matlamat ini dicapai sepenuhnya.

2. Surat Pekeliling ini bertujuan memaklumkan keputusan Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolah secara terancang. Sekolah hendaklah menggunakan budi bicara secara bijaksana dalam menjalankan program ini supaya proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah tidak terganggu. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan pertimbangan dalam perancangan dan pelaksanaan lawatan seperti ini adalah:
2.1 Tujuan lawatan hendaklah berunsur pendidikan
2.2 Tempat-tempat yang dilawati hendaklah sesuai dengan minat dan keperluan pendidikan murid serta seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan untuk memupuk minat murid-murid dalam bidang sains dan teknologi.
2.3 Masa lawatan hendaklah disesuaikan dengan takwim akademik sekolah.
2.4 Keselamatan dan kebajikan murid semasa lawatan diberi keutamaan dan
2.5 Segala peraturan dan arahan mengendalikan lawatan yang sedang
berkuatkuasa hendaklah dipatuhi.

3. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut. Adalah diharapkan penyertaan ibu bapa dalam kegiatan seperti ini, bukan sahaja akan dapat meningkatkan kefahaman mereka mengenai matlamat pendidikan melalui program lawatan tetapi juga akan dapat memantapkan pemuafakatan dan kerjasama antara pihak sekolah, murid dan ibu bapa.

0 ulasan: